Viết kịch bản thu âm quảng cáo chuyên nghiệp

Kịch bản thu âm quảng cáo là yếu tố quan trọng xác định chất lượng của video quảng cáo. Một kịch bản thu âm quảng cáo tốt ngoài nội dung hấp dẫn, ngắn gọn và đi đúng trọng tâm, người viết còn phải thể hiện rõ chỉ dẫn cho diễn viên lồng tiếng để diễn viên thể hiện được hết ý tưởng trong bản thu âm quảng cáo. Một kịch bản có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Vì vậy, bạn sẽ phải đưa ra các chỉ dẫn thuyết minh rõ ràng để diễn viên lồng tiếng hiểu và thực hiện theo đúng yêu cầu của bạn. Vậy, làm thế nào để mong muốn của bạn đối với việc thể hiện kịch bản được truyền tải đến diễn viên lồng tiếng? Bản lồng tiếng thu âm quảng cáo nên được nghe như thế nào? Làm thế nào… Read More