Áp dụng từ 1/1/2018

Chào mừng bạn,

Các Điều khoản và Điều kiện dưới đây chỉ áp dụng giữa CÔNG TY TNHH GYNNI VIỆT NAM (Giấy Đăng Ký Doanh Nghiệp số: 0315519991), là một công ty được thành lập tại Việt Nam và có trụ sở đăng ký tại Số 14, Đường 73, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) với bất kỳ người dùng  hoặc khách hàng nào trên Website www.vnvoice.net (“Website”).

Các Điều khoản và Điều kiện này  quy định các nguyên tắc cơ bản khi sử dụng Website. Bạn được khuyến nghị nên đọc Điều khoản và Điều kiện này một cách cẩn thận và thường xuyên kiểm tra đối với bất kỳ cập nhật, thay đổi hay chỉnh sửa nào. Bằng cách sử dụng Website, hay dịch vụ của Chúng tôi, bạn tuyên bố, (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản miêu tả dưới đây và các điều khoản có liên quan khác; đảm bảo và cam kết rằng: (ii) bạn đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc với các Điều khoản và Điều kiện này; (iii) bạn trên 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để tuân theo Điều khoản và Điều kiện; và (iv) bạn tuân thủ tất cả các luật áp dụng, quy định, và quy tắc liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Website.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Website. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế khác đối với Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào.

1. Bản quyền Nội dung

Công ty TNHH GYNNI VIỆT NAM và/hoặc các công ty liên kết là (các) chủ sở hữu hoặc (các) bên được cấp quyền đối với tất cả quyền sở hữu trí tuệ trên Website. Những quyền sở hữu trí tuệ này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, nhãn hiệu, nội dung số, bằng sáng chế, bí quyết, thông tin đặc quyền hoặc thông tin tương tự, cho dù được đăng kí hoặc chưa, cũng như những quyền khác liên quan đến nhãn hiệu các Sản Phẩm hoặc các hoạt động kinh doanh của GYNNI VIỆT NAM hoặc các công ty liên kết. Việc truy cập và sử dụng “Nội dung” website này chỉ  cho mục đích sử dụng cá nhân, thông tin, giáo dục hoặc giải trí của bạn. Bạn chỉ có thể tải xuống, sao chép hoặc in Nội dung của Website này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Khi chưa được chúng tôi đồng ý hoặc chưa có thỏa thuận bằng văn bản riêng giữa bạn và chúng tôi, bạn không được sao chép, phân phối hoặc sửa đổi Nội dung hoặc đăng lại Nội dung  đến website khác. Bạn không có quyền,  hoặc lợi ích trong bất kỳ Nội dung nào trên Website này khi bạn tải xuống, sao chép, in hoặc sử dụng Nội dung. 

2. Nghiêm cấm

Nghiêm cấm sử dụng hoặc truy cập Website hoặc Nội dung  cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, tục tĩu, vô đạo đức hoặc bất kỳ mục đích nào có khả năng gây ra trách nhiệm cho bản thân hoặc người khác, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào;
  • Vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của người khác;
  • Quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, phỉ báng, vu khống, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính,  tình dục, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, tuổi tác hoặc người khuyết tật;
  • Tải lên hoặc lây lan vi-rút hoặc các loại mã độc ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Website này, các website khác hoặc Internet nói chung;
  • Gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm;
  • Thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác;
  • Các hành vi khác vi phạm quy định của Website hoặc luật pháp nước CHXHCN Việt Nam;

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc cấm vĩnh viễn quyền truy cập và sử dụng Website của bạn nếu vi phạm các quy định nêu trên.

3. Tính chính xác và Cập nhật

Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trên Website này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giá cả hoặc thông tin sản phẩm, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật. Việc Website không hiển thị ngày cập nhật không có nghĩa là toàn bộ Nội dung của Website đã được cập nhật. Vui lòng lưu ý thông tin trên Website có thể không đại diện cho tính toàn vẹn và đầy đủ về một chủ đề cụ thể. Ngoài ra, các sự kiện, thông tin có thể thay đổi liên tục hàng ngày khiến cho Nội dung của Website có thể không còn chính xác hoặc đầy đủ.

Nội Dung trên Website chỉ cho mục đích thông tin chung và không ràng buộc chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ trong phạm vi quy định rõ ràng là chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Nội Dung trên Website cũng không nhằm ý định đưa ra các lời khuyên mà bạn nên thực hiện theo. Bạn nên tham khảo lời khuyên chuyên môn hoặc cụ thể trước khi thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành vi nào dựa vào Nội Dung trên Website.

Dù cố gắng hết sức để biên tập, thông tin trên Website  có thể vẫn có lỗi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, lỗi đánh máy, thiếu chính xác hoặc chưa cập nhật tính sẵn có của dịch vụ, miêu tả dịch vụ, khuyến mãi dịch vụ, thời gian hoàn thành….và các thông tin liên quan khác. Chúng tôi có quyền, vào bất cứ thời điểm nào và không cần thông báo trước, chỉnh sửa, cập nhật Nội dung của Website tuân thủ theo Điều khoản của Website và Quy định pháp luật.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với:

  • Trách nhiệm phát sinh cho người dùng hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào khác gây ra do vi phạm các quy định trong mục 2. Nghiêm cấm hoặc các quy định khác của Website;
  • Sai sót, lỗi hoặc sự không chính xác của sản phẩm, nội dung, nội dung do người dùng tạo ra, dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác có trên Website;
  • Vi rút máy tính, trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware hoặc bất kỳ chương trình, đoạn code gây hại nào  được thiết kế để ảnh hưởng bất lợi đến sự vận hành phần mềm máy tính  thông qua website hoặc bất kỳ liên kết website của bên thứ ba;

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa hoặc xóa Nội dung của Website, hoặc chặn hoặc cấm truy cập với các cá nhân cụ thể, vào bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ lý do nào, mà không cần báo trước và không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ các hành động này.

5. Liên hệ

Với mọi thắc mắc của Khách hàng, vui lòng tham khảo mục Liên hệ

6. Chính sách bảo mật

Vui lòng xem Chính sách bảo mật tại đây