VNVO Studio luôn sẵn lòng hỗ trợ đối tác và quý khách hàng!

Vui lòng liên hệ chúng tôi:Hoặc Studio của chúng tôi:


VNVO Studio thuộc Công ty TNHH GYNNI Việt Nam

  • Mã số doanh nghiệp: 0315519991, đăng kí ngày 21/2/2019.
  • Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Trụ sở: Số 14, Đường 73, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đại diện pháp luật: Ông Lê Cảnh Toàn. Số điện thoại: 033.308.7531

Xem Xác nhận trên Cổng thông tin Chính phủ


thu âm quảng cáo