1. Thông tin pháp lý

Website này (“Website”), và tất cả thông tin cá nhân thu thập từ người sử dụng Website, thuộc sở hữu độc quyền của Công ty TNHH GYNNI Việt Nam (Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0315519991), là một công ty được thành lập tại Việt Nam và có trụ sở đăng ký tại Số 14, Đường 73, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, (“Chúng tôi”), thư điện tử vnvoiceover@gmail.com, liên hệ số 033.308.7531.
Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên WebsiteChính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này xuất hiện, bạn  đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý và chấp thuận, theo sự cho phép cao nhất của Luật Việt Nam, từ bỏ quyền của mình trong bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Bộ Luật Dân sự Việt Nam và/hoặc bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào về bảo vệ dữ liệu. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.
Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trong dữ liệu của chúng tôi, vui lòng tham chiếu đến Điều 4 để biết quy trình thực hiện.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân, theo quy định bởi các luật áp dụng, được hiểu là dữ liệu về một cá nhân được xác định từ một dữ liệu cụ thể, hoặc từ chính dữ liệu đó và thông tin khác mà Chúng tôi có hoặc hiểu là có khả năng truy cập được. Thông thường dữ liệu cá nhân được thu thập từ khách hàng của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.

Thu thập dữ liệu cá nhân
Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi chỉ thu thập trực tiếp dữ liệu cá nhân từ bạn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc này có thể xảy ra trong hoặc trước khi bạn:
(1) đăng nhập để nhận thông tin;
(2) mở một tài khoản trên Website;
(3) Ký kết “Hợp đồng dịch vụ” (Xem thêm về “Hợp đồng dịch vụ” tại đây)
(5) tham gia vào bất kỳ đề nghị mạng xã hội nào (như đăng nhập thông qua trang Facebook của chúng tôi);
Ngoài các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, một số thông tin liên quan đến bạn mà không được xem là dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập. Chúng tôi thu thập những thông tin như vậy nhằm cải tiến Website và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Những dữ liệu chung như vậy có thể bao gồm thông tin như là địa chỉ IP của bạn, trình duyệt bạn sử dụng, chi tiết tương tác của bạn với Website của chúng tôi.

Sử dụng cookies
Chúng tôi có thể sử dụng “cookies” trên các trang hiện có của Website để để giảm thiểu thời gian bạn cần để điền mật khẩu của bạn. Hầu hết trình duyệt tự động chấp thuận cookies nhưng bạn cũng có thể điều chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối cookies (nếu trình duyệt của bạn cho phép bạn thực hiện như vậy), trong trường hợp đó bạn có thể không được quyền truy cập tính năng nào đó trên Website chúng tôi hoặc một số tính năng tương tác trên Website của chúng tôi sẽ bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được.

Thu thập dữ liệu cá nhân bởi các website khác
Website này sử dụng chương trình tích hợp (plug-ins) từ mạng xã hội Facebook, được điều hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Nếu bạn truy cập một trang trên Website của chúng tôi mà có một plug-ins, trình duyệt của bạn sẽ lập một đường dẫn trực tiếp đến các máy chủ của Facebook. Nội dung plug-ins sau đó sẽ được gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn bởi Facebook và bao gồm một trang web có liên quan. Facebook sẽ được thông báo rằng trình duyệt của bạn vừa tiếp cận trang tương ứng của Website, cho dù bạn không có tài khoản Facebook hoặc nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Facebook. Địa chỉ IP của bạn sẽ được gửi trực tiếp bởi trình duyệt của bạn đến máy chủ Facebook tại Mỹ và được đăng ký trong máy chủ đó.
Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook trong thời gian bạn truy cập Website của chúng tôi, Facebook có thể trực tiếp liên kết truy cập của bạn đến Website đến tài khoản Facebook của bạn. Ví dụ như, nếu bạn nhắp vào “Like” và viết bình luận trên Facebook liên quan đến Website của chúng tôi trong khi sử dụng plug-ins, thông tin tương ứng sẽ được chuyển đến và được đăng ký trong máy chủ Facebook và công khai trên tài khoản Facebook của bạn. Facebook có thể sử dụng thông tin này cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường, và có thể điều chỉnh các trang cho phù hợp. Facebook có thể theo đó tạo hồ sơ người dùng bao gồm thông tin về sở thích và tình trạng mối quan hệ của họ, để xác định người dùng phản ứng như thế nào sau khi thấy quảng cáo trên Facebook, thông báo đến người dùng khác trên Facebook về hoạt động Website của chúng tôi và đề nghị các dịch vụ khác liên kết với Facebook.
Nếu bạn không muốn Facebook kết nối các thông tin thu thập được thông qua Website của chúng tôi đến tài khoản Facebook của bạn, bạn nên đăng xuất khỏi Facebook trước khi truy cập Website của chúng tôi.

3. Sử dụng dữ liệu cá nhân

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Hiện tại Chúng tôi không sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn vì bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên trong tương lai nếu có, các mục đích này chỉ bao gồm tối ư hóa trải nghiệm sử dụng Dịch vụ của bạn cùng chúng tôi và chúng tôi sẽ cập nhật công khai trong Chính sách Bảo mật này.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn
Theo quy tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai. Trên cơ sở của Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn trừ khi điều này là cần thiết để thực hiện các điều kiện của Chính Sách Bảo Mật hoặc chúng tôi bắt buộc phải thực hiện như vậy theo quy định pháp luật.

4. Điều chỉnh dữ liệu cá nhân/Ngừng tham gia

Bạn có quyền truy cập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ bởi Chúng tôi. Nếu bạn muốn thực hiện điều này, vui lòng tham khảo mục “Liên Hệ”. Bạn cũng có thể truy cập, thay đổi hoặc xóa các chi tiết cá nhân của bạn bằng việc nhấp chuột vào “Tài Khoản Của Tôi”.

5. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng phương thức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và lưu trữ một cách an toàn. Khi thông tin cá nhân được nhập vào Website của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, như là công nghệ Mã Hóa Dữ Liệu (Secure Socket Layer)(SSL). Tuy nhiên, không có phương thức truyền phát qua Mạng hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Khi việc bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn xem xét và cải tiến phương thức bảo vệ của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không chịu các rủi ro không cần thiết.

6. Quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng sẽ được công bố trên trang này và ngày thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét trang này để đảm bảo bạn luôn được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào.
Việc bạn tiếp tục sử dụng Website này và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này được hiểu rằng bạn chấp thuận các thay đổi đó, với điều kiện là chấp thuận đó không được đưa ra bằng cách thức khác.